YKB

YKB-FORTUTBILDNING

Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare i Sverige har ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). YKB är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare.

Utbildningen är uppdelad i 5 delkurser, när man gått samtliga 5 kurser får man sitt YKB förnyat i 5 år.

Delkurs 1: Sparsam körning
Delkurs 2: Godstransporter
Delkurs 3: Lagar och regler
Delkurs 4: Ergonomi och hälsa
Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus

Delkurs 1: Sparsam körning

Syftet är att kursdeltagarna ska få en ökad förståelse för vikten av att spara bränsle, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv. Deltagarna ska efter utbildningen veta hur man optimerar bränsleförbrukningen.

Delkurs 2: Godstransporter

Deltagarna uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Målet är att kursdeltagarna efter utbildningen ska kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

Delkurs 3: Lagar och regler

I kursen uppdaterar vi deltagarna på de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider i och utanför Sverige. Vi går dessutom igenom färdskrivare och
yrkesmässig trafik.

Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

I kursen upplyser vi kursdeltagarna om hur viktigt det är med god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. I detta avsnitt går vi även igenom stress, sömn, alkohol och droger samt skadeförebyggande åtgärder. 

Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus

Kursen handlar om att kunna säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet och att kunna agera vid en krissituation. Vi kommer dessutom att belysa hur viktigt det är med ett bra kundbemötande för att höja företagets profil. Här kör vi även en praktisk del med hjärt- och lungräddning samt hjärtstartare.