UTBILDNINGAR

YKB

Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare i Sverige har ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). YKB är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare. Läs mer

ADR - FARLIGT GODS

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. Freddes Åkeritjänst Onsala AB erbjuder kurser för att erhålla de intyg som behövs för transport av farligt gods. Läs mer

ARBETE PÅ VÄG

Det ska vara tryggt att vara på jobbet. Vi erbjuder kurser som riktar sig till alla som arbetar på eller vid väg. Vi hjälper dig till en säkrare arbetsdag! Läs mer

DIGITAL FÄRDSKRIVARE

Utbildningen syftar till att ge deltagarna tillräckliga färdigheter i hanteringen av färdskrivaren som krävs för att yrkesmässigt kunna utföra sitt arbete inom ramen för de lagar och regler som gäller. Läs mer

HETA ARBETEN

Arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor kallas Heta arbeten. För att få utföra Heta arbeten måste du vara certifierad. Behöver du förnya ditt certifikat hjälper vi gärna till med att uppdatera dina kunskaper. Läs mer

HLR & D-HLR

Att veta vad man bör göra när något oförutsett händer kan rädda liv! En kurs i HLR är en bra investering för dig som vill skapa en arbetsplats med en känsla av trygghet och gemenskap! Läs mer

ECO-DRIVING

Vill du lära dig köra ekonomiskt och mer miljövänligt? Då ska du gå kursen Eco-Driving. Det är en utbildning som lär dig att köra ekonomiskt och sparsamt samtidigt som du värnar om miljön. Läs mer

TRUCK-, MASKIN- & LYFTUTBILDNING

Kurser som leder till utbildnings- och yrkesbevis för truck, hjullastare, grävmaskin, teleskoplastare, fordonsmonterad kran, travers och mobil plattform. Kurserna görs i samarbete med Svensk Truckförarutbildning. Läs mer

HJÄLP PÅ VÄG

Kursens syfte är att ge kunskaper i hur man agerar för att rädda liv på en olycksplats. Målet med utbildningen är att alla som deltar ska kunna hantera en nödsituation och att kunna varna, larma, ge första hjälpen och släcka bränder vid en olycksplats. Läs mer