TRUCK-, MASKIN- & LYFTUTBILDNING

TRUCK-, MASKIN- & LYFTUTBILDNING

Tillsammans med AB Svensk Truckförarutbildning håller vi kurser som leder till utbildnings- och yrkesbevis för samtliga typer av truckar, hjullastare, grävmaskiner, teleskoplastare, fordonsmonterade kranar, travers och mobila plattformar. Vi håller löpande utbildningsverksamhet på plats hos företag runt om i Sverige och arbetar enligt Truckläroplan 10 (TPL10).

Säkra lyft

Vår utbildning i säkra lyft och säker lastkoppling ger deltagarna kunskaper i hur man hanterar och kopplar olika typer av lyftredskap och lyftanordningar och deltagaren får lära sig att identifiera farorna i arbetet. Vi går igenom olika egenskaper för lyftredskap såväl som lagar och förordningar och avslutar dagen med olika praktiska övningar.

För mer information om kurserna, kontakta oss!