OM OSS

FREDDES UTBILDNING & TRANSPORTKONSULT AB

Freddes Utbildning & Transportkonsult är ett utbildningsföretag som bedriver konsultverksamhet mot åkerier, transportörer och förare inom vägtransportområdet med inriktning på transport, miljö och säkerhet, främst inom tunga fordon. Vi erbjuder utbildningar inom YKB, ADR, Arbete på väg och ännu fler branschanpassade utbildningar över hela Sverige!

Kundanpassade utbildningar

Freddes Utbildning & Transportkonsult skräddarsyr alla utbildningar efter just ditt företags specifika behov. Den kundanpassade utbildningen kan med fördel hållas på plats hos Er eller så hittar vi en annan lösning tillsammans.

Godkänd instruktör

Freddes Utbildning & Transportkonsult AB är utbildad och godkänd för Trafikverkets kurser, godkänd av Svenska HLR-rådet, samt godkänd säkerhetsrådgivare och ADR-lärare genom MSB. Vi innehar dessutom en utbildning till YKB-lärare inom gymnasieskolan, godkänd av VUC (Vägverkets Utbildnings Center).

Utbildning med lång erfarenhet

Med en mångårig erfarenhet inom åkerinäringen som både yrkesförare och trafikledare men också som yrkeslärare kan Freddes Utbildning & Transportkonsult i utbildningar och kurser, bidra med erfarenheter och upplevelser som deltagarna kan ta lärdom av.