MILJÖ PÅ VÄG

MILJÖ PÅ VÄG

Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper om Trafikverkets sektorsroll, miljöhot, energianvändning och krav i upphandlingen och om hur man kan påverka detta i sitt dagliga arbete. Kursen behandlar följande:

  • Trafikens miljöpåverkan
  • Miljöförebyggande åtgärder
  • Beställarnas och myndigheterna miljökrav
  • Miljöplan i projekt

Deltagarna ska efter kursen vara motiverade att arbeta självständigt och innovativt med inriktningen att driva verksamheten på ett miljöanpassat sätt.