HJÄLP PÅ VÄG

HJÄLP PÅ VÄG

På varje arbetsplats bör minst 1-2 utbildade finnas för den akuta insatsen. Kursen vänder sig till dem som inte har eller behöver repetera kunskaperna i hur man agerar för att rädda liv på en olycksplats.

Syftet med kursen är att i första hand ge kunskap kring trafikolyckor och uppkomst av brand. Kursen kombinerar teori med praktiska övningar och tillämpning i verklig miljö.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

  • Ha kännedom om trafikolyckors uppkomst och öka förståelsen för förebyggande åtgärder.
  • Ha kunskap i och fått praktiskt öva sig på att upprätthålla livsfunktionerna på en skadad person.
  • Ha kännedom om vikten av hur ett snabbt och korrekt ingripande på olycksplatsen lindrar skador och förhindrar att skador förvärras.
  • Ha kännedom om brandrisker i trafiken, bedöma läget samt vilka åtgärder som initialt behövs.
  • Ha kännedom om rökens giftighet samt gasers egenskaper och explosionsrisk.
  • Praktiskt kunna hantera en handbrandsläckare.