STARTSIDA

YKB

Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare i Sverige har ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). YKB är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare. Läs mer

ADR

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. Freddes Utbildning & Transportkonsult AB erbjuder kurser för att erhålla de intyg som behövs för transport av farligt gods.

Läs mer

ARBETE PÅ VÄG

Det ska vara tryggt att vara på jobbet. Vi erbjuder kurser som riktar sig till alla som arbetar på eller vid väg och hjälper dig till en säkrare arbetsdag!

Läs mer

ECO-DRIVING

Vill du lära dig köra ekonomiskt och mer miljövänligt? Då ska du gå kursen Eco-Driving. Det är en utbildning som lär dig att köra ekonomiskt och sparsamt samtidigt som du värnar om miljön.

Läs mer

HLR & D-HLR

Att veta vad man bör göra när något oförutsett händer kan rädda liv! En kurs i HLR är en bra investering för dig som vill skapa en arbetsplats med en känsla av trygghet och gemenskap!

Läs mer

HETA ARBETEN

Arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor kallas Heta arbeten. För att få utföra Heta arbeten måste du vara certifierad. Behöver du förnya ditt certifikat hjälper vi gärna till med att uppdatera dina kunskaper.

Läs mer
Kundanpassade utbildningar

Freddes Utbildning & Transportkonsult AB skräddarsyr alla utbildningar efter just ditt företags specifika behov. Den kundanpassade utbildningen kan med fördel hållas på plats hor Er eller så hittar vi en annan lösning tillsammans.

Godkänd instruktör

Freddes Utbildning & Transportkonsult AB är utbildad och godkänd för Trafikverkets kurser, godkänd av Svenska HLR-rådet, samt godkänd säkerhetsrådgivare och ADR-lärare genom MSB. Vi innehar dessutom en utbildning till YKB-lärare inom gymnasieskolan, godkänd av VUC (Vägverkets Utbildnings Center).

Utbildning med lång erfarenhet

Med en mångårig erfarenhet inom åkerinäringen som både yrkesförare och trafikledare men också som yrkeslärare, kan jag i mina utbildningar och kurser dela med mig av lärorika upplevelser och händelser som jag själv har varit med om.